Centrul de binefacere al Bisericii Ortodoxe în cinstea icoanei ”Maicii Domnului Bucuria Tuturor Scarbiților”

Obiectivele Centrului de binefacere al Bisericii Ortodoxe în cinstea icoanei ”Maicii Domnului Bucuria Tuturor Scârbiților”

Pentru a atinge scopul final propus, de a-i ajuta pe fratii nostri intru Hristos in a se desavirsi duhovniceste si a se mintui, ne propunem urmatoarele lucrari:

 1. A promova principiile şi tradiţiile moral-creştine în rîndurile tinerii generaţii (grădiniţe, şcoli, instituţii superioare de învăţămînt).
 2. A colecta ajutoare pentru spitale, orfelinate, aziluri de bătrini.
 3. A acorda servicii juridice gratuite creştinilor, care nu au posibilitatea să plăteasca aceste servicii.
 4. A veni în ajutorul celor bolnavi, care nu pot face investigaţii medicale, tratamente şi nu au posiblitate de a procura medicamente costisitoare.
 5. A acorda ajutor şi consiliere psihologica persoanelor supuse violenţei, celor uitaţi de copii şi rude, supuşi suferinţelor sufleteşti şi trupeşti.
 6. A atrage proiecte şi mijloace financiare, pentru a asigura cu hrană pe cei infometaţi şi însetaţi.
 7. A participa la organizarea Hramului bisericii, altor sărbători creştine.
 8. A-i felicita şi a le înmîna distincţiile Centrului celor mai activi enoriaşi.
 9. A edita un ziar al bisericii, în care să oglindim cele mai importante evenimente din viaţa noastră.
 10. A deschide un site pe internet, pe care vor fi postate evenimentele principale din activitatea Centrului.
 11. A amenaja şi a menţine permanent un stand la intrarea în curtea bisericii cu poze ale celor mai proaspete activităţi ale Centrului.
 12. A acorda servicii habituale şi de reparaţii, atît localului bisericii, cît şi persoanelor care nu sunt în stare să-şi repare singuri locuinţa.

P.S. Îi chemăm pe toţi creştinii, care pot fi de folos Centrului în realizarea acestor lucrări, ce ne-ar permite să atingem scopul final pe care ni l-am propus: în a-i ajuta pe fraţii noştri întru Hristos de a se desăvîrşi duhovniceşte şi a se mîntui.
În acelaş timp toţi doritorii de a se înscrie în Centrul de Binefaceri, o pot face cu mare drag adresăndu-se la laviţa bisericească, completând o cerere .
Nevoiaşii care doresc să beneficieze de ajutor material sau financiar se adresează la Centrul creştin ortodox de binefacere „Icoana Maicii Domnului – Bucuria tuturor scîrbiţilor”, deasemenea completând o cerere la laviţa bisericească.

Sectoarele centrului de binefacere:

 1. Sectorul misionar de promovare a principiilor şi tradiţiilor creştin- ortodoxe:
  • Educaţia spirituală a copiilor
  • Convertirea la ortodoxie a celor lipsiţi de educaţia creştină
 2. Sector juridic:
  • Procurori
  • Avocaţi
  • Judecători
  • Politişti
 3. Sectorul medical:
  • Medici
  • Asistente medicale
  • Farmacişti
 4. Sectorul de atragere a proiectelor şi finanţelor:
  • Economişti
  • Finanţişti
  • Contabili
 5. Sectorul de consiliere psihologică a persoanelor supuse violenţei de orice natură, a celor în suferinţă trupească şi sufletească, a dependenţilor de alcool, droguri, jocuri de noroc.
  • Medici psihologi
  • Educatori
  • Profesori
 6. Sectorul de colectare a ajutoarelor pentru boschetari, orfelinate şi aziluri de bătrîni, penitenciare:
  • Persoane bine pregătite în viaţa duhovnicească
  • Asistenţă socială
 7. Sectorul cultural artistic:
  • Pregatirea sărbătorilor
  • Organizarea zilelor de naştere
  • Menţionarea celor vrednici cu distincţii ale Centrului de Binefacere
 8. Sectorul publicitar:
  • Editarea ziarului
  • Instituire unui site
  • Foto, audio, PR şi publicitate
  • Panou publicitar în curtea bisericii şi în afara ei
  • Ziarişti, scriitori, operatori (audio-video-foto)
  • Taparea la calculator
 9. Sectorul construcţiei/ servicii utilitare:
  • Arhitecţi
  • Constructori
  • Sanitari
  • Sudori
  • Electrici
  • Tîmplari
 10. Sectorul administrativ
  • Transport şi pază.

Îndrumător şi Duhovnic: Protoiereu-Mitrofor Gheorghe Cojocaru

Administrator: Igor Gorobica