Şcoala Duminicală

Pe lângă Biserica "Naşterea Maicii Domnului", activează şi Şcoala Duminicală, în cadrul căreia Parohul Bisericii "Naşterea Maicii Domnului", Protoiereul-Mitrofor Gheorghe Cojocaru, ajută la zidirea trupului bisericii locale.

Şcoala Duminicală este „lipiciul” social care tine biserica laolaltă. Programul Şcolii Duminicale va urmări şi încuraja lectura, studierea şi memorarea Scripturii, precum şi metode aplicative (pentru integrarea în viaţa de fiecare zi a principiilor şi concepţiilor creştine despre lume şi viaţă).

Şcoala Duminicală pune accentul pe formarea caracterului evlavios (asemănarea cu Hristos în caracter, atitudine, comportament), fără să se omită acumularea de cunoştinţe biblice (care nu va deveni însă un scop în sine, cu atât mai puţin scopul principal).

Se va promova şi urmări sentimentul de apartenenţă de grup (părtăşia), inclusiv prin participarea activă la viaţa bisericii. Enoriaşii vor fi educaţi într-un spirit de întrajutorare şi respect reciproc.

Creştinii buni nu se nasc, ei se fac printr-un sistem permanent de educaţie, care urmăreşte nu întristarea creştinului, ci formarea personalităţii lui ca om pentru oameni şi pentru Dumnzeu.
Vă invităm cu mare drag în fiecare duminică după slujba de vecernie de la ora 16.00, pentru o lecţie de viaţă care ne va fi de folos cu siguranţă zi de zi.